Incidenteel Chloortransport mei – juni Betuweroute

Geplaatst op: 2 mei 2019

In de periode mei – juni 2019 vervoert Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) chloor per trein naar haar vestiging in de Botlek in Rotterdam. De transporten vinden plaats omdat de chloorfabriek van Nouryon in de Botlek vanwege gepland onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. Het transport vindt plaats via de Betuweroute. Langs die route is er geen interactie met ander verkeer.

Chloortransporten zijn toegestaan en vallen binnen bestaande wetten en regels. Uit veiligheidsoverwegingen wordt chloor alleen in speciaal daarvoor samengestelde goederentreinen vervoerd. Er is een continu meld- en volgsysteem en het vervoer vindt ononderbroken plaats naar de afnemer Nouryon.

De incidentele transporten naar de locatie van Nouryon in de Botlek waren toegestaan op grond van het convenant dat de overheid met AkzoNobel heeft afgesloten. Het convenant is per 31 december 2015 beëindigd. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2018 in samenwerking met Nouryon gewerkt aan een akkoord om de resterende incidentele chloortransporten definitief te kunnen beëindigen. Overeengekomen is dat in 2021 de incidentele chloortransporten zullen worden beëindigd.

De Betuweroute is dankzij extra veiligheidsmaatregelen geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ligt in Nederland grotendeels buiten bebouwde gebieden. Daarom heeft deze route de voorkeur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Alle operationele hulpdiensten zijn voorbereid op incidenten met transport van chloor of het lossen ervan. Dit hoort bij de basiswerkmethoden. Daarbij zijn ze op de hoogte gesteld van de chloortransporten die in mei en juni gaan plaatsvinden.

Q&A Chloortransporten