Het stormseizoen is aangebroken

Geplaatst op: 18 oktober 2018

Het stormseizoen is begonnen. Van begin oktober tot medio april is er een grotere kans op hoogwater in de rivieren.

Ondergelopen kades, kelders en parkeerplaatsen brengen een hoop werk met zich mee. Voor de hulpdiensten, de gemeente en voor bewoners zelf.

Bereid je voor

Woon je buitendijks, aan de kade van een rivier of haven, dan kun je zelf veel doen om schade en overlast door water te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van je huis of bedrijfspand door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, je auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het afsluiten van de elektriciteit als dat nodig is.

Bekende laaggelegen gebieden in onze regio zijn Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ook delen van Rotterdam hebben lage kades, zoals het Noordereiland, de Maasboulevard, de Esch en de Kop van Feijenoord. Ook de gemeente en Rijkswaterstaat bereiden zich voor om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

hoogwater_rijnmond

Buitendijkse gebieden in de gemeente Rotterdam

Waarschuwing

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst de gemeente afzettingen op de lager gelegen plekken. Bewoners worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Zonodig sleept de politie de auto’s weg. Soms zet de politie geluidswagens in om omwonenden te alarmeren, zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen. Bij een acute dreiging worden bewoners gealarmeerd via NL-Alert.

Water in huis

Staat er ondanks de voorbereidingen toch plots water in je woning, dan kun je een aantal dingen zelf doen. Let allereerst op de elektriciteit, schakel deze uit in de meterkast. Vervolgens kun je bij een doe-het-zelf-zaak een pomp huren, of een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om de ruimte leeg te pompen. Als de waterhoogte in de ruimte 10 centimeter of minder is, dan heb je een waterstofzuiger nodig, of ga ouderwets met emmer en dweil aan de slag. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging of VVE op de hoogte te stellen, mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen.

In sommige delen van Nederland is het risico op overstroming groter dan in andere delen. Bekijk jouw risico op www.overstroomik.nl.

Brandweer of gemeente

Krijg je het water in je woning niet weggepompt als gevolg van verstopte riolering of afwatering, bel dan de gemeente. Ook als de openbare ruimte niet begaanbaar is kun je contact opnemen met de gemeente, bijvoorbeeld door een verstopte waterput.

Vaak wordt bij hoogwater ten onrechte een beroep gedaan op de hulpdiensten. Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. Acuut gevaar is bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand. Ook bij twijfel kun je bellen met 1-1-2. De meldkamer maakt dan een inschatting van de hulpvraag.

Veel werk

Hoogwater brengt vaak een hoop werk met zich mee. De gemeente en de hulpdiensten stellen alles in het werk om overlast zo snel mogelijk te verhelpen. Door de drukte kan dat soms even duren. We rekenen op je begrip hiervoor. Mocht een situatie verergeren en er acuut gevaar optreden, bel dan altijd alsnog de brandweer via 1-1-2.