Q&A roetdeeltjes brand Berkel en Rodenrijs

Geplaatst op: 17 juni 2019

Binnen het bovenstaande rood gearceerde gebied kunnen verbrandingsproducten van huisraad aangetroffen worden. Hoe hiermee om te gaan lees je in onderstaande Q&A.

Ik heb groenten/fruit in mijn tuin, kan ik die eten?

Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Wij raden aan om ook groenten en fruit die niet zichtbaar verontreinigd zijn uit voorzorg te schillen of te pellen of te wassen. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd.

Mijn kinderen speelden in de tuin/zandbak, moet ik mij zorgen maken?

Nee, vaak gaat het om een kleine hoeveelheid stoffen waaraan uw kinderen kort zijn blootgesteld. Wij adviseren u om wel de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:
· Het is verstandig om de speelplekken goed te inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen kan met warm water en zeep worden verwijderd;
· Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in te leveren als klein chemisch afval (KCA) bij uw gemeente;
· Grasveldjes, waar gespeeld wordt, kunnen worden gemaaid. Het gemaaide gras kan worden verzameld en afgevoerd als normaal afval;
· Ook kunt u bij zichtbare roetvervuiling de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen voor schoon zand.

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) relatief gering is. Bij het verwijderen van de roetdeeltjes kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen opvolgen om mogelijke blootstelling zo veel mogelijk te voorkomen:

· Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in te leveren als klein chemisch afval (KCA) bij uw gemeente;
· Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep;
· Gras kan worden gemaaid;
· Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd.

 

Overig

Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeente. Gemeente Lansingerland is te bereiken via 14010.