Als de sirene gaat

Geplaatst op: 23 januari 2017

Als de sirene gaat, dreigt er acuut gevaar. Ga zo snel mogelijk naar binnen en zet de radio of tv aan. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Als u de waarschuwingssirene hoort, dan dreigt er dus acuut gevaar in uw omgeving.

Let op: elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur test uw gemeente of de sirene werkt. U hoeft dan niets te doen.

Wat moet ik doen als de sirene gaat?

1. Ga naar binnen

  • Binnen is de kans op gevaar het kleinst. Dat geldt voor iedereen. Bent u niet in de buurt van uw huis? Ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw in, zoals een kantoor of winkel.
  • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.
  • Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Als dat echt niet kan, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
  • Als u ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. Geef anderen ook de gelegenheid om bij u te schuilen.

2. Sluit ramen en deuren

  • Als u de sirene hoort, is er mogelijk sprake van gevaarlijke stoffen. Ga daarom zo snel mogelijk naar binnen en sluit alle ramen, deuren, roosters en andere openingen.
  • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of zet het systeem op de laagste stand.
  • Plak de afvoer van ventilatie en andere openingen af (met kranten of plastic).

3. Luister naar de rampenzender en volg de instructies op

Als de sirene gaat, krijgt de regionale radio de rol van officiële noodzender. In onze regio is dat Radio Rijnmond, te ontvangen via 93.4 FM in de ether. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Volg alle instructies op. De overheid geeft ook informatie via de website rijnmondveilig.nl en/of crisis.nl.

In een noodsituatie maakt de overheid gebruik van een groot aantal alarmeringsmiddelen. Eén daarvan is NL-Alert. U ontvangt op uw mobiele telefoon een bericht met informatie om uzelf in veiligheid te brengen. Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan nu.

4. Weet wanneer het buiten weer veilig is

Als de sirene stopt, is de situatie niet per definitie weer veilig. Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is, kunt u ervan uitgaan dat het gevaar is geweken.

Gebruik van sirene stopt in 2020

Vanaf 2020 zullen de sirenes uit het straatbeeld verdwijnen. Bij een calamiteit heeft de overheid de beschikking over een groot aantal armeringsmiddelen: NL-Alert, crisis.nl, calamiteitenzenders, sociale media en eigen middelen van veiligheidsregio’s. Daarmee is het pakket aan middelen goed gevuld.

Een van de grootste voordelen van modernere crisiscommunicatiemiddelen is dat mensen specifieker en duidelijker geïnformeerd kunnen worden. De sirene biedt altijd hetzelfde advies: “Ga naar binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de calamiteitenzender”. Naast het stijgend aantal mensen dat NL-Alert op hun eigen mobiele telefoon kan ontvangen, blijkt ook uit onderzoek dat mensen bij een noodsituatie elkaar actief informeren.

Het pakket aan alarmeringsmiddelen blijft groeien en verder ontwikkelen. Naast dit pakket zijn er ook diverse veiligheidsregio’s die eigen middelen in gebruik hebben. Het waarschuwen en alarmeren van de bevolking is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk en de veiligheidsregio’s.