Besluiten van 14 mei 2020

Geplaatst op: 14 mei 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 11 mei 2020 zijn op 14 mei een nieuw aanwijzingsbesluit en een vrijstellingsbesluit vastgesteld.

In het aanwijzingsbesluit zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 14 mei is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld. Verschillende locaties zijn weer geopend ten opzichte van het vorige besluit. Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 14 mei 2020.

Bijlage aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 14 mei 2020.

Vrijstellingsbesluit

Op 14 mei is eveneens een vrijstellingsbesluit vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de eerder aangekondige versoepeling met betrekking tot verhuur van recreatief verblijf.

Vrijstellingsbesluit 14 mei 2020